• Copiapoa cinerea, Chile 2008, Ing. Pavel Franc
  • Chile 2008, Ing. Pavel Franc
  • Chile 2008, Ing. Pavel Franc

Beran Jindřich - České Kopisty

Thelocactusy, Sulcorebutie, Mediolobivie a sukulenty.

Beran Jindřich

 Jindra BERAN parte

Jindřich Beran byl až do odchodu do kaktusového nebe dne 28.6.2019 v nedožitých 79 nejdéle sloužícím předsedou klubu v rámci ČR a SR. Jeho vědomosti, zkušenosti a smysl pro humor jsou po 45 letech jeho předsedání ve spolku nenahraditelné. Sbírka thelokaktusů, lobivií a dalších sukulentů se ani nedá v několika fotografiích zachytit.

O klubu

Roudnický klub pěstitelů kaktusů a sukulentů funguje nepřetržitě již od roku 1958. Za tuto dobu vyrostlo v našich řadách mnoho pěstitelů, kterým pod rukama vykvete snad vše a kteří ochotně předávají své cenné rady a zkušenosti dále. Svou vášeň pro veškerou sukulentní flóru probíráme na pravidelných schůzích, podnikáme zájezdy a navštěvujeme sbírky ostatních pěstielů. Každoročně pořádáme přehlídku nejzajímavějších výpěstků svých členů ve skleníku zámecké zahrady v Libochovicích.

Barvy ve skleníku (JBo)

Escobarianelliaeminima-02.jpg